INTERNATIONALE DAG VAN DE MOEDERTAAL 21-02-2019 ‘Dè is goed binne te houwe’  #dommelbaorzendurp #oeteldonk

INTERNATIONALE DAG VAN DE MOEDERTAAL

21-02-2019

Deze dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. Heerlijk, dan denk je ook aan Brabant en Carnaval

Wauw, wè is dè lèkker (wat is dat lekker )

Wè hèdde gij daor (wat heb je daar)

SJEKLADE ! (Chocolade)

Dè is goed binnen te houwe